Akumulator Społeczny

AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza. Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego.

Fundusz budowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego: Fundacji Pokolenia, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenia EDUQ, Fundacji Rozwoju Lokalnego PARASOL, Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej, Stowarzyszenia Morena, Fundacji Edukacji i Działań Społecznych, Fundacji Strefa Mocy, Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” i Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej.

W ramach konkursu można się ubiegać o jeden z następujących rodzajów dofinansowania:

  • na działania ze sfery pożytku publicznego (mini-grant do 500 zł lub grant do 5000 zł),
  • na wsparcie młodej organizacji pozarządowej (grant do 5000 zł).

W ramach Programu Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej odpowiada właśnie za wsparcie młodych organizacji.

Regulamin konkursu 2019

AKUMULATOR SPOŁECZNY – regulamin konkursu 2019