Koła Samokształceniowe

Koła Samokształceniowe to wywodząca się ze Szwecji alternatywna metoda edukacji osób dorosłych, która zakłada aktywny udział wszystkich członków grupy w procesie nauki poprzez bycie zarówno uczniem jak i nauczycielem. Osoby, które chcą zdobyć wiedzę czy umiejętności z jakiegoś zakresu, spotykają się regularnie w małych grupach w celu wspólnego zgłębienia interesującego uczestników problemu. Temat przewodni spotkań koła jest całkowicie dowolny i może obejmować zagadnienia z zakresu hobby, zainteresowań, praktycznych umiejętności, czy wiedzy naukowej.

Liderzy tworzący koła samokształceniowe mogli liczyć na:

  • bezpłatny udział w szkoleniu z zakresu zasad edukacji nieformalnej, metod nauczania, stylów uczenia się, motywacji, procesów grupowych i rozwiązywania konfliktów, przygotowującym do tworzenia i wspierania koła samokształceniowego,
  • możliwość skorzystania ze środków Funduszu Edukacyjnego na zakup materiałów, usług służących zwiększaniu wiedzy w grupie,
  • możliwość pogłębienia wiedzy w obszarze zainteresowań,
  • miejsce na spotkania oraz poczęstunek dla koła samokształceniowego w siedzibie Domu Sąsiedzkiego Dolnego Wrzeszcza przy ul. Grunwaldzkiej 5,
  • wsparcie ekspertów przez okres trwania projektu.

Zadaniem każdego lidera było zorganizowanie i objęcie wsparciem 1 grupy samokształceniowej przez min. 2,5 miesiąca (min. 6 spotkań). Każda z grup liczyła od 4 do 10 osób.

W ramach projektu przeprowadzono także badanie dotyczące potrzeb edukacyjnych w obszarze edukacji nieformalnej na przykładzie dzielnicy Wrzeszcz Dolny.

 

                                                                                                                 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich