Współpraca

Bałtycki Istytut Spraw Europejskich i Regionalnych

został powołany w 2001r. jako organizacja skupiająca przedstawicieli środowisk nauki, sektora publicznego i biznesu, chcących działać wspólnie na rzecz integracji europejskiej, zrównoważonego rozwoju oraz pogłębiania więzi współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego.

strona internetowa organizacji: www.biser.org.pl

Fundacja RC

jest jedną z czołowych gdańskich organizacji pozarządowych. Jej pełna nazwa brzmi: Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Została założona w 1993 r. Jej głównymi celami są: budowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie organizacji pozarządowych. Siedziba organizacji mieści się w zabytkowym budynku należącym niegdyś do rodziny Uphagenów i uważana jest za „Gdański Dom Organizacji Pozarządowych”.

strona internetowa: www.fundacjarc.org.pl

Fundacja Młody Malbork

jest jedną z młodzieżowych organizacji działających w Malborku, która powstała stosunkowo niedawno, gdyż na początku 2015 r . Jej głównym celem jest wspieranie i rozwój młodzieży oraz mieszkańców Malborka. Organizacja prowadzi lokalny punkt Eurodesk oraz inkubator dla grub nieformalnych i młodych stowarzyszeń. Należy podkreślić, że Fundacja skupia się również na realizacji projektów międzynarodowych.

strona internetowa: www.mlodymalbork.org

Młodzieżowa Grupa Działania w Sztumie

Sztumie jest jedną z młodzieżowych organizacji działających na terenie powiatu sztumskiego. Początkowo była to grupa nieformalna. Od 2013 r. Młodzieżowa Grupa Działania jest stowarzyszeniem zwykłym. Głównym celem organizacji jest działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Jednakże MGD realizuje szereg projektów w wielu dziedzinach, np. edukacji, promocji regionu i wolontariacie.

strona internetowa: www.mgdsztum.blogspot.com