Rada i Zarząd

Rada Fundacji

  1. dr hab. Witold Kazimierz Toczyski
  2. Jerzy Zbigniew Boczoń
  3. Adam Stefan Hlebowicz

Zarząd Fundacji

  1. Antonina Paplińska – Prezes Zarządu
  2. Agnieszka Kowalik – Wiceprezes Zarządu
  3.  Magdalena Sobiczewska – Członek Zarządu