Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY

Konkurs skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych z terenu województwa pomorskiego.

Daje szansę na następujące dofinansowanie:

  • Mini-grant do 500 zł na inicjatywę ze sfery pożytku publicznego
  • Grant do 5000 zł na projekt ze sfery pożytku publicznego
  • Grant do 5000 zł na wsparcie rozwoju młodej organizacji pozarządowej

Terminy naboru wniosków w 2019 roku: 

Od 28 marca do 28 kwietnia 2019 dla wniosków o dotacje:

  • Mini-grant do 500 zł na inicjatywę ze sfery pożytku publicznego
  • Grant do 5000 zł na projekt ze sfery pożytku publicznego

Od 28 marca do 23 maja 2019 dla wniosków o dotacje:

  • Grant do 5000 zł na wsparcie rozwoju młodej organizacji pozarządowej

W ramach niniejszego konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

Projekty mogą być realizowane w okresie:

  • inicjatywy lub projektu ze sfery pożytku publicznego między 1 czerwca a 30 listopada 2019 r.
  • dotacje na rozwój młodej organizacji pozarządowej między 1 lipca a 30 listopada 2019 r.

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się (lub zalogować – w przypadku wnioskodawców z ubiegłych lat) w systemie on-line i wypełnić formularz.

UWAGA: Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora on-line. Jeżeli istnieją problemy techniczne, związane np. z dostępem do Internetu, prosimy o kontakt z Fundacją FEPS. Przypominamy także o możliwości konsultacji wniosków przed ich złożeniem.
Szczegóły w regulaminie konkursu.

AKUMULATOR SPOŁECZNY – regulamin konkursu 2019