Zachęcamy do udziału w konkursie Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY

Zachęcamy do udziału w konkursie Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY

dotacje na rozwój młodych organizacji pozarządowych, dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych* z terenu województwa pomorskiego.

*organizacje działające nie dłużej niż 2,5 roku, z przychodami do 25 000 zł
(wnioskować mogą także organizacje będące w trakcie procesu rejestracji!).

Termin naboru wniosków: od 15 czerwca do 15 sierpnia 2018.

W ramach niniejszego konkursu można się ubiegać o grant do 5000 zł na wsparcie młodej organizacji pozarządowej.

UWAGA: Nabór wniosków o dofinansowanie na inicjatywy i projekty ze sfery pożytku publicznego jest prowadzony jako odrębny konkurs! Czas przyjmowania aplikacji mija 15 lipca 2018.

W ramach niniejszego konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek!
Projekty mogą być realizowane w okresie od 15 września do 15 grudnia 2018.

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się (lub zalogować – w przypadku wnioskodawców z ubiegłych lat) w systemie on-line i wypełnić formularz.

UWAGA: Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora on-line. Jeżeli istnieją problemy techniczne, związane np. z dostępem do Internetu, prosimy o kontakt z Fundacją FEPS. Przypominamy także o możliwości konsultacji wniosków przed ich złożeniem.
Szczegóły w regulaminie konkursu.

AKUMULATOR SPOŁECZNY – regulamin konkursu 2018